Spelvormen

Er zijn veel spelvormen bekend in de golfsport. De meest bekende vind je hieronder. Een aantal van hen kan worden gespeeld in wedstrijdvorm, maar ze zijn allemaal te spelen als fun-wedstrijd

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

A. Strokeplay-wedstrijden
B. Matchplay-wedstrijden
C. Bijzondere wedstrijden

A. Strokeplay-wedstrijden

De Strokeplayregels van de Golfregels zijn van toepassing op twee spelvormen:
1. Strokeplay
2. Stableford
Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden, maar ook voor gezelligheidswedstrijden. Beide categorieën kennen zowel wedstrijdvormen voor individuele spelers als voor twee of meer spelers.
Ad 1. Strokeplay: De speler, het koppel of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.
Ad 2. Stableford: De speler, het koppel of het team die/dat over de vastgestelde ronde of ronden het hoogst aantal Stablefordpunten behaalt, is winnaar.

A1: Strokeplay

Individueel Strokeplay (Qualifying)
De speler, die over de vastgestelde ronde of ronden de laagste score maakt (het minste aantal slagen), is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: bruto score minus playing handicap = netto score. In het laatste geval wordt dan gesproken van Srokeplay bruto-netto
Foursome Strokeplay (niet-Qualifying)
Foursome Strokeplay is een wedstrijd waarbij twee spelers als koppel spelen. Zij spelen met één bal en slaan om beurten. De spelers mogen zelf bepalen wie van hen afslaat op de oneven holes en wie op de even holes. Het paar dat over de vastgestelde ronde of ronden de laagste (netto) score maakt, is  winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: bruto score minus ((playing handicap A + playing handicap b) : 2) = netto score. Breuken afronden naar boven.
Fourball Strokeplay (niet-Qualifying)
In Fourball Strokeplay spelen twee spelers als koppel; ieder speelt zijn eigen bal. De laagste (netto) score van de partners op elke hole is de score voor de hole. Het team dat zo de vastgestelde ronde(n) met het minst aantal slagen voltooit, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal slagen dat beide spelers krijgen is gelijk aan hun playing handicap.
Greensome Strokeplay (niet-Qualifying)
Dit is een vorm waarbij twee spelers (A en B) als koppel spelen tegen twee andere spelers(C en D). Beide spelers van een koppel slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet gekozen is, slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beurten. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.

A2: Stableford

Individueel Stableford (Qualifying)
De speler die over de vastgestelde ronde of ronden de meeste Stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicap slagen is in de tabel voor playing handicaps af te lezen.
Foursome Stableford (niet-Qualifying)
Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal Stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (A en B) krijgt, bedraagt: ( handicapslagen A + handicapslagen B) : 2. Breuken afronden naar boven.
Fourball Stableford (niet-Qualifying)
Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal Stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (A en B) krijgt, bedraagt: ( handicapslagen A + handicapslagen B) : 2. Breuken afronden naar boven.
Greensome Stableford (niet-Qualifying)
Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal Stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (A en B) krijgt, bedraagt: ( handicapslagen A + handicapslagen B) : 2. Breuken afronden naar boven.

B. Matchplay wedstrijden

Matchplay – Algemeen
Matchplay wordt gespeeld om gewonnen holes. De speler, die de hole uitspeelt met het minst aantal slagen wint de hole. In een wedstrijd met handicapverrekening wint de speler een hole met de laagste netto score. Enkele begrippen:
Gehalveerde hole: Spelers halveren een hole, indien elke speler een hole uitspeelt met dezelfde netto score.
Telling. De telling geschiedt in de volgende termen: zoveel holes voor (holes up), of gelijk (all square) en zoveel holes te spelen. Een wedstrijd is dormie wanneer een speler evenveel holes up staat als er nog te spelen zijn.
Winnaar van een partij. Een speler wint een partij, als hij leidt met een aantal holes, dat groter dan het aantal nog te spelen holes.
Beslissing bij gelijk resultaat. Indien een Matchplaywedstrijd na de vastgestelde ronde(n) eindigt in een gelijke stand, en het wedstrijdreglement vereist een direct beslissing, dan moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play-off, te beginnen op de eerste hole (negentiende) hole. De speler die het eerst een hole wint, is winnaar.

Matchplay wedstrijden

Fourball matchplay
Een Matchplaywedstrijd waarin twee spelers (A en B) als koppel spelen tegen twee andere spelers (C en D). Elke speler speelt zijn eigen bal. De beste score per hole van A en B telt en wordt vergeleken met de beste score van C en D. De wedstrijd kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.
Foursome matchplay
Dit is een Matchplaywedstrijd waarin twee spelers als koppel spelen tegen twee andere spelers. Zij spelen met één bal en slaan om beurten. De spelers mogen zelf bepalen wie van beiden afslaat op de oneven holes en wie op de even holes. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder  handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.
Greensome matchplay
Dit is een vorm waarbij twee spelers (A en B) als koppel spelen tegen twee andere spelers(C en D). Beide spelers van een koppel slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet gekozen is, slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beurten. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.
Matchplay tegen Par/Bogey
De speler, het koppel of het team die/dat over de vastgestelde ronde of ronden het beste resultaat tegen Par (alle holes par 3) of Bogey (alle holes par 4) bereikt, is winnaar. De telling voor deze spelvorm gebeurt als in Matchplay. De Par/Bogey van elke hole is daarbij de score van een denkbeeldige tegenstander. De (netto)score van de speler op elke hole bepaalt of hij de hole wint(+), verliest (-) of gelijk speelt (0).
Best Ball
Dit is een Matchplaywedstrijd waarin één speler speelt tegen de beste bal (score) van twee of drie andere spelers. In het algemeen speelt de speler met de laagste Playing Handicap tegen de andere spelers. Handicapverrekening: geen handicapverrekening.
Amerikaantje
Dit is een Matchplay-wedstrijd waarin drie spelers per hole zes punten verdelen:
• de speler die de laagste netto score maakt op een hole krijgt 4 punten, de tweede krijgt 2 punten en de derde 0 punten
• als twee spelers de winnende netto score maken, dan krijgen beiden 3 punten en de derde 0 punten
• maken de drie spelers dezelfde netto score, dan krijgt ieder 2 punten
• wint een speler de hole en hebben de anderen een gelijke hogere score, dan krijgt de winnaar 4 punten en de beide anderen 1 punt.
Handicapverrekening: de speler met de laagste Playing Handicap krijgt geen slagen mee. Het aantal handicapslagen van ieder van de twee andere spelers bedraagt: de Playing Handicap minus de Playing Handicap van de speler met de laagste Handicap.

C. Bijzondere wedstrijden

Golfwedstrijden met een bijzonder tintje. Denk hierbij aan Vossenjacht, Cross Country, Texas Scramble. In onderstaand overzicht worden alle bijzondere wedstrijden uitgelegd.

Bijzondere wedstrijden

Vossenjacht
Een Vossenjacht is een spelvorm, waarin men op elke hole speelt tegen de score van de vos. Een door de Wedstrijdcommissie aangewezen of uitgenodigde speler fungeert als vos. Hij speelt de baan, voorafgaand aan de wedstrijd. Na afloop van elke hole noteert hij zijn score. De spelers vergelijken hun score na elke hole of na de wedstrijd met de score van de vos. Zij kunnen dan bepalen of zij de hole hebben gewonnen (+), verloren (-) of gehalveerd (0). De wedstrijd kan met en zonder  handicapverrekening worden gespeeld. In het eerste geval krijgen zowel de vos als de spelers krijgen een aantal slagen dat gelijk is aan de PlayingHandicap.
Cross Country
Een Cross Country is een Strokeplay-wedstrijd, die men niet over de normale achttien holes speelt, maar over een uitgezet parcours, kriskras over de baan. Zo kan men bijv. een hole spelen vanaf de green van de negende hole naar de green van de achtste hole. Het is niet nodig om van bestaande tees naar bestaande greens te spelen. Men kan kleine greens maaien op fairways of afslagplaatsen plaatsen overal in de baan. De speler die over de ronde de laagste (Netto) score maakt, is de winnaar.
Texas Scramble (Superbal)
Een wedstrijd waarbij drie, vier of vijf spelers een team vormen. Allen slaan af. Vervolgens slaan alle spelers hun tweede slag, vanaf de plaats waar de beste bal ligt. De derde slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waar de beste tweede slag terecht is gekomen, etc. totdat de hole is uitgespeeld. Een variant hierop is dat de speler, wiens balpositie is gekozen, de volgende slag niet mag doen. Het team met de laagste netto score over achttien holes is winnaar. Handicapverrekening: Bruto score minus ((som van alle Playing Handicaps : aantal spelers) maal ½) = Netto score.
Bisque
Dit is een wedstrijd, waarbij de speler tevoren mag bepalen op welke holes hij/zij het aantal slagen dat hij/zij meekrijgt gaat inzetten. Er behoeft dus geen rekening te worden gehouden met de Stroke-indices van de holes en de speler mag op één hole net zoveel slagen opnemen als hij/zij wil. Meestal wordt aan dat aantal wel een maximum verbonden. De keuze op welke holes de slagen worden opgenomen, dient vóór de wedstrijd te worden gemaakt. Een Bisque kan als Strokeplay- of als Matchplaywedstrijd worden gespeeld.
Short-Set
Bij een Short-set wedstrijd bepaalt de speler zelf met hoeveel stokken hij/zij speelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat hij/zij meer slagen mee krijgt, naarmate het aantal stokken minder is. Maximaal 5 stokken + putter. Bijvoorbeeld:
5 stokken (+putter): Playing handicap (Pl. hcp.)
4 stokken (+putter): Pl. hcp. + 2 hcp. slagen
3 stokken (+putter): Pl. hcp. + 4 hcp. slagen
2 stokken (+putter): Pl. hcp. + 6 hcp. slagen
1 stok (+ putter): Pl. hcp. + 8 hcp. slagen.
Pro-Am
Een Pro-Am is een teamwedstrijd, waarbij de teams zijn samengesteld uit een speler met een lage handicap en twee spelers, die een wat hogere handicap hebben. Een Pro heeft bijvoorbeeld een playing handicap van 12 of minder en een Amateur van 13 of hoger.
Hidden holes
Hidden holes is een Strokeplay-wedstrijd, waarbij pas na afloop van de 18 holes bekend wordt gemaakt welke 9 holes voor de score gerekend gaan worden.
Strokeplay volgens het Chicago-systeem
Strokeplay volgens het Chicago-systeem is een wedstrijd met een totaal afwijkende telling. Iedere deelnemer krijgt een aantal punten toegewezen, afhankelijk van z’n handicap. Tijdens het spel kunnen per hole punten worden gescoord: hoe beter het resultaat, hoe meer punten. Winnaar is de speler die het hoogste aantal punten overhoudt na aftrek van de hem/haar toegewezen punten.
In het navolgende voorstel wordt een en ander nader uitgewerkt. Puntentoewijzing:
Een speler met een pl. hcp. van 1 krijgt 36 punten toebedeeld.
Een speler met een pl. hcp. van 2 krijgt 35 punten toebedeeld.
…enz.
Een speler met een pl. hcp. van 35 krijgt 2 punten toebedeeld.
Een speler met een pl. hcp. van 36 krijgt 1 punt toebedeeld.
Te scoren punten per hole:
Double bogey: 1 punt
Bogey: 2 punten
Par: 3 punten
Birdie: 4 punten
Ace: 5 punten
Nadere uitwerking: Een speler met 15 handicapslagen krijgt 22 punten toegewezen. Hij scoort 9 bogeys en 9 pars, dit is goed voor 9 x 2 + 9 x 3 = 45 punten. Daar worden de 22 toegewezen punten afgetrokken voor een eindtotaal van 23. Het zal duidelijk zijn, dat er geen aparte handicap-verrekening plaatsvindt; dat zit namelijk al in het systeem besloten.
Mini-Rydercup
De Mini-Rydercup is een wedstrijd tussen 2 teams onder leiding van een captain. Net als bij de echte Rydercup bestaat de wedstrijd uit een mix van 3 verschillende wedstrijdvormen:
Zaterdagochtend: een foursome-matchplay.
Zaterdagmiddag: een fourball-matchplay.
Zondag: een aantal singles-matchplay.
Per wedstrijd worden aan de koppels of de individuele spelers punten toegekend voor een gewonnen partij en aan het eind worden alle punten per team opgeteld en het team met de meeste punten wint de Mini-Rydercup: de cup met de grote oren.
Teamcompetitie
Teams
Er wordt gestreefd naar de deelname van 6 teams. Elk team is opgebouwd uit 4 – 6 basisspelers; meer basisspelers per team is uiteraard ook
mogelijk. Per speeldag worden er vanuit de basisspelers 4 spelers gekozen, die daadwerkelijk spelen.
Wedstrijden – Teamcompetitie
Elk team speelt eenmaal een wedstrijd tegen een ander team. Zijn er 6 teams, dan zijn er dus 5 wedstrijddagen die steeds om 19.00 uur beginnen. De spelvorm is single matchplay of foursome/greensome-matchplay. Bij een single-matchplay speelt de speler met de laagste handicap van het ene team tegen de laagste handicapper van het andere team etc. Bij een foursome-matchplay vormen twee spelers van een team een koppel, dat speelt tegen een soortgelijk koppel van het andere team. Ook hier geldt het principe dat de laagste handicappers tegen elkaar spelen etc. Bij een greensome-matchplay vormen twee spelers van een team ook een koppel, dat speelt tegen een koppel van het andere team. Ook hier geldt het principe dat de laagste handicappers tegen elkaar spelen etc.
Scores
Er wordt gespeeld met handicapverrekening, waarbij het volledige verschil in (playing-) handicaps in rekening wordt gebracht. Per wedstrijd zijn er maximaal 16 punten voor een team te verdienen. Na iedere speelavond wordt er een tussenstand opgemaakt en na de 5e wedstrijd de einduitslag.
Het team met de meeste wedstrijdpunten wint uiteindelijk de Teamcompetitie!
Eclectic
De eclectic is de wedstrijdvorm voor bijv. de woensdagcompetitie en kent in principe de strokeplay als wedstrijdvorm. De woensdagcompetitie bestaat uit een aantal speeldagen over het gehele seizoen. Uitgangspunt is dat de laagste score per hole behaalt het uiteindelijke resultaat bepaalt. De speler wordt dus steeds in staat gesteld zijn score per hole te verbeteren. Aan het eind van het seizoen worden de beste scores per hole bij elkaar opgeteld en daarvan wordt de halve handicap afgetrokken. Dat bepaalt de eindscore.