Bal op brug in waterhindernis

Met betrekking tot de spelregelkennis over hoe te handelen indien de golfbal blijft liggen op een brug in de waterhindernis (dus paalmarkering NIET grenzend aan de brug) bestaat nogal wat verwarring.

Dit zijn je opties:
– je mag altijd terug naar de vorige plek;
– je mag droppen volgens regel 26: waterhindernis;
– je mag spelen zoals de bal ligt.

In het laatste geval mag je ook ‘grounden’ omdat de bal op een vast obstakel ligt en het beschermde gebied van de waterhindernis niet raakt.

Bijdrage: Tim Spijksma