Handicap

(Bron: http://www.startendegolfers.nl

Het EGA-handicapsysteem is ontstaan op een bijeenkomst van de EGA in Luxemburg en zorgt ervoor dat de speelsterkte van een golfer weergegeven kan worden. Volledige weergave van deze regels staat beschreven in het EGA-handicapsysteem (engels). Hier vind je de belangrijkste informatie over het handicapsysteem en de handicapregistratie.

Het handicapsysteem zorgt ervoor dat spelers van een verschillend niveau op een zo gelijkwaardig mogelijke basis met en/of tegen elkaar kunnen spelen. Door de regels van het handicapsysteem worden handicaps aangepast aan de relatieve moeilijkheidsgraad van een golfbaan, zodat er een Europese uniformiteit ontstaat. Handicapping is uniek en geeft golf een extra aantrekkingskracht. Je bent namelijk niet langer gebonden aan het speelniveau van je medespeler of tegenstander om toch een competitieve ronde te spelen.

Terminologie handicapsysteem:   (bron:  http://www.startendegolfers.nl)

EGA-Handicap officiële handicap die in heel Europa geldt
Exact Handicap officiële handicap tot 1 decimaal achter de komma die wordt onderhouden in het
systeem
Playing Handicap het aantal slagen dat je meekrijgt. Dit aantal kan gevonden worden in de Playing Handicap Tabel van de baan en hangt mede af van de moeilijkheidsgraad van de golfbaan. Als een baan moeilijk is, krijg je meer slagen dan je exact handicap en als de golfbaan makkelijk is, krijg je minder slagen mee
Clubhandicap een handicap tussen de 36 en 54 met andere regels dan de EGA-Handicap

Verschil tussen Clubhandicap & EGA-Handicap

(brond: http://www.startendegolfers.nl)

Omdat het nieuwe GVB is gekoppeld aan handicap 54, zal voortaan iedereen te maken krijgen met een Clubhandicap. Een Clubhandicap heeft andere regels dan een EGA Handicap. Maar beide dienen om met behulp van de Playing Handicap Tabel het aantal slagen voor de ronde vast te stellen. Het aantal slagen dat je krijgt op een bepaalde golfbaan is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (rating) van de golfbaan en de kleur vanaf waar je afslaat (afhankelijk van de kleur zijn holes korter of langer). In de Playing Handicap Tabel zoek je op wat je Playing Handicap is met jouw huidige handicap. Er zijn een aantal andere procedures en rekenmethoden voor een Clubhandicap:
– de handicap kan alleen worden verlaagd en niet verhoogd,
– er is geen buffer,
– je gaat sneller omlaag dan bij een Exact Handicap, met hele slagen,
– de handicaps hebben geen decimalen achter de komma,
– er is geen minimumaantal scores per jaar vereist (geen actief en inactief),
– er is geen Jaarlijkse Herziening,
– er worden geen CBA-correcties toegepast,
– bij voldoende goede scores kan een Clubhandicap overgaan in een Exact Handicap.