Contactgegevens bestuur

Naam: Functie:
Gerard Adams  (rechts midden) Voorzitter
Jan Vinkenvleugel ( rechts achter) Penningmeester
Frans van de Ven (rechts voor) Secretaris en ledenzaken
Jo Kanters  (links midden) Wedstrijdzaken
Walter van Erven  ( links voor) PR en communicatie / Regel&HCP/NGF/Vicevoorzitter
Hendrik Swinkels ( links achter) Neemt zitting namens de baaneigenaar

De contactgegevens van deze bestuurs- en commissieleden vind je in E-Golf4u.
Niet-leden die in contact willen komen met één van voornoemde personen, sturen een e-mail naar info@golfverenigingdeswinkelsche.nl