Foto: Marc Vorderman

De Regel- en Handicapcommissie draagt zorg voor onder meer:

  • Het verstrekken van adequate informatie over en toepassing van de golfregels en de handicapsystematiek.
  • Het geven van voorlichting over onder andere het berekenen/toekennen/ administreren van handicaps en voert deze taken ook uit.
  • Het bepalen van de stroke-index.
  • Toezien op en advies over correcte baanmarkering.
  • Het organiseren van Regel- en Etiquette-testen voor GVB- en NGF-regelexamens en neemt deze af.
  • Het maken van afspraken met baanexploitant over plaatsing van teemarkers en over het wel of niet in qualifying condities verklaren van de baan.
  • Het geven van richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en toezicht houden op naleving van eisen die aan qualifying wedstrijden worden gesteld.
  • Het, op verzoek van de Wedstrijdcommissie, oplossen van regelproblemen die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden.